HALLITUS
& VASTUUHENKILÖT

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2019

Kaisa Risu

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja@fliku.fi

Suvi Hanttu

Jäsen. 


Mine Sofuoglu

Jäsen.

Vastuualueena työsuojelu.

Mari Matikka

Jäsen.


Sini Mantila

Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri. 

toiminnanjohtaja@fliku.fi

p. 050 5787002

VUOSIKOKOUKSET 2019

  • Kevätkokous: 18.6.2019 klo 17, Flikun toimisto
  • Syyskokous: 13.12.2019 klo 20.30, Yliopistonkatu 5

Syyskokouksen esityslista

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja

7) valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten joukosta hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

8) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9) valitaan vastuuhenkilö kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

#OMASALIHANKE

Seuran monivuotisena tavoitteena ja unelmana on saada seuralle oma harjoitushalli helpotukseksi pääkaupunkiseudun vaikeaan telinelajien olosuhdetilanteeseen. Seura järjestää tapahtumia ja tempauksia sekä etsii sponsoreita kerätäkseen varoja hallin telinehankintoja varten. 

MUUT VASTUUHENKILÖT

Vanhempaintiimi (VaTi)

Vastuuhenkilö:

Muut jäsenet:

Nuorisotiimi (NuoTi)

Vastuuhenkilö:

Muut jäsenet: