Voimistelu kantaa ja antaa hyvät eväät elämään!

Lapsi oppii parhaiten ilon ja onnistumisen kautta, ja sitä ajatusta pidämme yllä kaikissa Flikun ryhmissä. On tärkeää, että lapset viihtyvät harjoituksissa ja nauttivat tekemisestä, jotta into lajia, harjoittelua ja liikunnallista elämäntapaa kohtaan kantaa mahdollisimman pitkälle. 

Seuran päävalmentajat ovat kokeneita ja kouluttautuneita liikunta - ja kasvatusalan ammattilaisia. Meille turvallinen toimintaympäristö ja hyvinvoiva urheilija on sydämen asia. Seuran omat nuoret pääsevät päävalmentajien siipien suojassa opettelemaan ja tutustumaan valmennukseen ja liikunnanohjaukseen ammattina, jonka jälkeen voivat halutessaan kouluttautua itsekin alalle Voimisteluliiton koulutuspolkua pitkin.

ILO innostaa, kannustaa, motivoi jatkamaan ja tulemaan aina uudestaan. Liikunnan ilon löytäminen ja siitä kiinni pitäminen on keskeinen tekijä liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa. Isossa kuvassa iikuntaharrastuksella on kansantaloutta parantavat vaikutukset, koska se vähentää liikkumattomuuden aiheuttamia terveydellisiä haittoja ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

ONNISTUMINEN, Itsetuntoa voidaan luonnehtia ihmisen kykynä luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään sekä kykynä nähdä oman elämän tärkeys ja ainutkertaisuus. Itsetuntoa on itseluottamuksen ja itsensä arvostamisen lisäksi kyky arvostaa muita ihmisiä. Lapsen itsetunto muokkautuu kasvun ja kehityksen myötä, joten hyvän itsetunnon tukeminen kaikessa ohjaustyössä on ensiarvoisen tärkeää kasvamisen polulla. Pienikin onnitumisen kokemus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja luo pohjaa myöhemmälle oppimiselle. Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltaa kokeilla ja kompastua ilman epäonnistumisen pelkoa.

HIKI.Hikoilun tunteeseen on hyvä totutella ja oppia ettei se ole inhottavaa tai vaarallista liikuntaa harrastettaessa. Hiki on yksi merkki terveellisestä rasituksesta.

HENGÄSTYMINEN vahvistaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja rintakehän liikkuvuutta. Hengästymisen tunteeseen on myös hyvä tottua ja oppia, jottei raskaskaan hengästyminen tuntuisi pelottavalta. Erilaiset hengästymisen tasot on myös hyvä oppia tuntemaan myöhempää harjoittelua varten ( kevyt, keskiraskas, raskas).

Yhdessä kehittyen ja kasvaen, Positiivisesti onnistumisia keräten, Arvostaen tasapuolisesti, Liikkuen läpi elämän, Puhtaasti & päihteettömästi.

Visiomme on olla vetovoimainen, innostava ja menestyvä urheiluseura.

Missiomme on tarjota monipuolista liikuntaa ja kilpavoimistelua lapsille ja nuorille!

Fliku ei tavoittele taloudellista voittoa. Kaikki harjoitus- ja jäsenmaksutulot käytetään toiminnasta aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kuluja syntyy muun muassa valmentajien ja ohjaajien palkoista, tilavuokrista ja seuran toimiston ylläpidosta, kuten taloushallinnosta.

Seuralla on käytössä oma stipendijärjestelmä, josta voidaan myöntää tukea perheille erilaisissa tilanteissa taloudellisin perustein. 

YHTEISET PELISÄÄNNÖT

TOIMINTAOHJE

Toimintaohje tuo seuran ryhmät yhteen, antaa raamit toiminnalle ja ohjaa yhteisöämme toimimaan yhdessä luotujen ja sovittujen toimintamallien, arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

"Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan."