Babyjumbba 1-3v

Babyjumppa 1-3 vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa

Babyjumbbaan osallistutaan yhdessä vanhemman, mummin, kummin tai muun aikuisen kaverin kanssa.

Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti liikunnan avulla, tutustuttaa lasta ryhmässä toimimiseen sekä rohkaista ja kannustaa lasta turvallisessa ympäristössä kokeilemaan taitojaan.

Tunti etenee erilaisten leikkien ja temppuratojen avulla. Tärkein on kuitenkin osallistua lapsen tahtisesti, eikä säntillinen radan kiertäminen aina tai ehkä koskaan näin pieniltä onnistu. Tärkein on että lapsi liikkuu ohjaajan määrittelemällä alueella, ja joskus pienet keksivätkin paljon parempia ideoita liikkumiseen mitä aikuinen olisi osannut edes suunnitella. Siispä on erityisen tärkeää, että aikuinen osallistuu rennolla mielellä eikä stressaa ohjeiden tarkkaa noudattamista ja huolehtii siitä että lapsi suorittaa joko ohjaajan tai itsensä keksi

 Ilmoittautuminen 

Harjoituskerrat näkyvät MyClubissa. Harjoituksia ei järjestetä pyhäpäivinä jotka osuvat harjoitusten päälle. Peruuntuneen harjoituksen voi käydä korvaamassa ikäryhmän muissa ryhmissä.